Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

 • Anasayfa
 • Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni
Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip Op. Dr. Bahar Ergen tarafından https://www.baharergen.com/ uzantılı internet sitesi üzerinden temin ettiği çerez bilgilerine ilişkin olarak hazırlanmıştır.

a) Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler; bir internet sayfası ziyaret edildiğinde, internet sitesi tarafından, kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin tarayıcılar aracılığıyla kullanıcıların terminal cihazlarına (bilgisayar, akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlara) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

a) Çerez Çeşitleri

Açıklama
İletişim Bilgileri Oturum Çerezleri (Geçici Çerez) Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.
Kalıcı Çerezler (İzleme Çerezleri) İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı çerezler, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitesinin, aynı cihazla tekrardan ziyaret edilmesi durumunda, cihazda internet sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle daha iyi bir hizmet sunulur.
Kullanım Amacına Göre Zorunlu Çerezler Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
İşlevsel Çerezler İnternet sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır.
Performans-Analitik Çerezler İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümler yapmaya imkân veren çerezlerdir. İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, internet sitesi sayfalarını kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretirler. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.
Reklam/Pazarlama Çerezleri Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrimiçi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini hedeflemektedirler. İnternet sitesinde kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılırlar.
Taraflarına Göre Birinci Taraf Çerezleri Birinci taraf çerezleri ziyaret edilen internet sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
Üçüncü Taraf Çerezleri Üçüncü taraf çerezleri ziyaret edilen internet sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilir.

b) Op. Dr. Bahar Ergen İnternet Sitesi Çerezleri Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Op. Dr. Bahar Ergen çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanır:

 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • İnternet sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak.
 • İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

c) Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik ortamda otomatik yollar ile toplamaktayız. Bu kapsamda;

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2-c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya KVKK m. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK m. 5/1 kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK m. 5/1 kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

d) Kullanılan Çerezler

Op. Dr. Bahar Ergen’in internet sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Cookie Hizmet Sağlayıcı Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
Microsoft ASP ASPSESSIONID Sunucu tarafından anonim kullanıcı oturumunun tutulması için Gizlilik Politikası için bkz: https://account.microsoft.com/privacy Birinci Taraf Çerezi – Zorunlu Çerez Oturum süresince
Google Universal Analytics _ga Müşteri tanımlayıcısı olarak rastgele atanan numaralar vasıtası ile benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için (Site analiz raporları için ziyaretçi ve oturum verilerini hesaplamak amacıyla kullanılır.) Gizlilik Politikası için bkz: https://privacy.google.com/take-control.html Birinci Taraf Çerezi – Performans/Analitik Çerez 2 yıl
Google Analytics _gid Sayfa görüntülemelerini saymak ve izlemek için Gizlilik Politikası için bkz: https://privacy.google.com/take-control.html Birinci Taraf Çerezi – Performans/Analitik Çerez 1 gün
Google Universal Analytics _gat Yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırmak ve talep oranını kısmak için Gizlilik Politikası için bkz: https://privacy.google.com/take-control.html Birinci Taraf Çerezi – Performans/Analitik Çerez 1 dakika

e) Çerez Yönetimi ve Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan “KVKK” sekmesi altında “Çerez Tercihleri”ne tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, internet sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat internet sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

f) Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bilgi Talep Etme Formu’nu (ilgili forma https://www.baharergen.com/ adresinden erişim sağlamak mümkündür.) doldurmak suretiyle ve formda belirtilmiş yöntemlerden biri ile (elden ve noter aracılığı ile Cevizli, Tugay Yolu Cad Ofisim İstanbul B Blok Kat:8 D:48, 34846 İstanbul adresine veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” uyarınca sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@baharergen.com adresine e-posta gönderimi ile) Op. Dr. Bahar Ergen’e iletmeniz durumunda, talep, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Op. Dr. Bahar Ergen tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Dosyayı İndir

Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni
Copyright © Op. Dr. Bahar Ergen | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Tüm Hakları Saklıdır. Doktor Sitesi Web Tasarımı KMK Altyapısıyla Oluşturulmuştur.